IZO

Platform IZO 

 • Visie secundair gebruik van gezondheidszorgdata in de maak

  Gepubliceerd in Platform IZO op 06 Jul 2022

  Dagelijks registreren we nauwkeurig welke zorg we aan wie en op welk moment leveren. Zorgverleners delen deze gegevens met elkaar en met cliënten. Deze waardevolle data uit het operationele proces wordt ook ingezet voor secundaire processen, zoals onderzoek, beleidsontwikkeling en kwaliteitsmanagement. Om dit secundaire datagebruik verantwoord en zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, werkt het Zorginstituut momenteel aan een visie voor het secundair gebruik van gezondheidszorgdata. Reinier Morra (Zorginstituut Nederland) gaf bij Platform IZO een sneak preview van de conceptversie van deze visie.
 • Het netwerkmodel in de praktijk

  Gepubliceerd in Platform IZO op 10 Jun 2022

  We spreken bij Platform IZO vaak over het netwerkperspectief of het netwerkmodel. Hierbij worden gegevens uitgewisseld in een netwerk in plaats van in een keten, zoals nu vaak gebeurt. Maar wat betekent dit in de praktijk voor de cliënt en de professional? Met die vraag is IZO samen met Lost Lemon aan de slag gegaan, met als resultaat een uitwerking van twee klantreizen in de langdurige zorg met een nadruk op het netwerkmodel
 • Het Wob-verzoek wordt een Woo-verzoek

  Gepubliceerd in Platform IZO op 08 Jun 2022

  Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) van kracht geworden. Deze wet vervangt de tot die datum geldende Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Wat verandert deze nieuwe wet voor burgers en overheidsorganisaties? En hoe verschilt de Woo van de Wob? Jaap Meijers van het CIBG volgt de wetswijziging op de voet en vertelt zijn collega IZO-platformleden wat deze nieuwe wet voor hen betekent.
 • Behoeftepeiling zorginhoudelijke informatie in de Wmo signaleert randvoorwaarden en verbeterpunten voor informatie-uitwisseling

  Gepubliceerd in Platform IZO op 31 May 2022

  Binnen de Wmo is er nog geen veilige en gestandaardiseerde manier om zorginhoudelijke gegevens uit te wisselen. Om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van Wmo-professionals rondom het uitwisselen van zorginhoudelijke informatie en wat er precies onder zorginhoudelijke informatie binnen de Wmo wordt verstaan, heeft het ministerie van VWS aan het Ketenbureau i-Sociaal Domein en Zorginstituut Nederland (ZIN) gevraagd een behoeftepeiling uit te voeren. Mareline Olthof (ZIN) en Rob Neefs (Ketenbureau) hebben bij platform IZO de uitkomsten en conclusies van deze behoeftepeiling gedeeld.
 • Mensen denken niet in ketens

  Gepubliceerd in Platform IZO op 17 May 2022

  Informatieketens in de zorg kunnen op zichzelf goed ingericht zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat een individu altijd de beste zorg krijgt. Het daadwerkelijke zorgproces van mensen loopt namelijk dwars door ketens heen. En als de informatievoorziening tussen die ketens niet goed verloopt, kan dat de zorg in de weg zitten. ‘We moeten onze informatievoorziening zó inrichten dat de burger niet merkt dat hij door verschillende ketens gaat’, aldus Joost Broumels van Ketenbureau i-Sociaal Domein
 • De PGO als cockpit voor informatie-uitwisseling

  Gepubliceerd in Platform IZO op 11 May 2022

  De persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO): alle gegevens over je gezondheid op één digitale plek, en ze kunnen ook nog eens veilig en betrouwbaar uitgewisseld worden. Het klinkt misschien als een droom, maar er zijn al heel wat PGO’s beschikbaar en in gebruik. Bart de Gans en Johan Hobelman van MedMij gaven bij Platform IZO een update van de stand van zaken rond PGO’s.
 • Vergelijking programma’s InZicht en KIK-V: Waar zit de overlap?

  Gepubliceerd in Platform IZO op 14 Apr 2022

  Binnen de langdurige zorg lopen er diverse programma’s met een vergelijkbaar doel: verbetering en versnelling van elektronische gegevensuitwisseling. Deze conclusie trokken Frans van Tilburg (InZicht) en Mareline Olthof (KIK-V). In afstemming met opdrachtgever VWS besloten zij de programma’s waaraan zij werken te vergelijken. Om zo overlap te detecteren en in de toekomst samen op te kunnen trekken.
 • PHT publiceert position paper als spoorboekje voor het vervolg

  Gepubliceerd in Platform IZO op 14 Apr 2022

  In 2021 is het opstartprogramma van de Personal Health Train (PHT) afgerond. Dit heeft geleid tot de succesvolle oprichting van de PHT-community. De community heeft een eerste set van afspraken samengesteld en gepresenteerd in het PHT Position Paper. Bodil Schlotzhauer van Zorginstituut Nederland vertelt erover bij Platform IZO.
 • 2022: Op weg naar het netwerkmodel

  Gepubliceerd in Platform IZO op 09 Feb 2022

  Een nieuw jaar, dat betekent nieuwe jaarplannen. Wat staat er in 2022 te gebeuren op het gebied van informatievoorziening in de langdurige zorg? Bij Platform IZO presenteerden de platformleden de speerpunten van hun organisatie voor 2022 en gingen zij in gesprek met elkaar om te zien waar organisaties elkaar kunnen versterken in de verbetering van de informatievoorziening in de langdurige zorg. In dit artikel zetten we de speerpunten, inclusief visualisaties, voor je op een rij.
 • Proof of Concept Indicatieregister Wlz

  Gepubliceerd in Platform IZO op 13 Jan 2022

  Het Actieprogramma iWlz werkt aan de implementatie van het netwerkmodel voor de gegevensuitwisseling in de langdurige zorg. Afgelopen jaar is er veel tijd besteed aan de Proof of Concept (PoC) rondom het Indicatieregister. Platform IZO was benieuwd naar de vorderingen en vroeg programmamanager Eduard Renger om hen bij te praten.