IZO

 • Verkenning toont kansen verbinding informatiestromen cure en care

  Gepubliceerd in Platform IZO op 30 Dec 2015

  31 december 2015 – '​Doe onderzoek naar verdere harmonisatie van de standaarden voor het berichtenverkeer, zowel domeinoverstijgend als binnen de Wlz, Wmo, Jeugdwet en Zorgverzekeringswet, en de mogelijkheden van een centrale voorziening waar de klant alles rond zorg en ondersteuning kan vinden en regelen.'
 • Veelgestelde vragen over de overdracht van IZO-activiteiten per 1 januari

  Gepubliceerd in Platform IZO op 22 Dec 2015

  23 december 2015 – In deze laatste dagen van het jaar komt de overdracht van Platform IZO en de Architectuurboard aan Zorginstituut Nederland snel dichterbij. De laatste bijeenkomsten van Platform IZO en de Architectuurboard georganiseerd door VWS hebben inmiddels plaatsgevonden.
 • Andere Aandacht: verbeter communicatie met cliënt

  Gepubliceerd in Platform IZO op 21 Dec 2015

  22 december 2015 – Het rapport Andere Aandacht beschrijft ervaringen van cliënten met communicatie in de zorg en het sociaal domein en geeft handvaten voor professionals voor het verbeteren van de communicatie met cliënten.
 • IZO-publicatie: ervaringen en inzichten 2012-2015

  Gepubliceerd in Platform IZO op 10 Dec 2015

  ​11 december 2015 – Het IZO-team is aan het afronden en houdt per 1 januari 2016 op te bestaan. In deze laatste weken is de uitgave ‘IZO Ervaringen en inzichten 2012-2015’ verschenen. U kunt deze publicatie inzien via het menu rechts.
 • Samenvatting Toekomstbeeld IZO 2020

  Gepubliceerd in Platform IZO op 08 Dec 2015

  ​9 december 2015 – Voor iedereen die is geïnteresseerd in de visie en hoofdlijnen van het Toekomstbeeld IZO 2020 is er nu een samenvatting waarin de perspectieven van de klant, de zorgadministratie en de gegevenshuishouding laagdrempelig worden toegelicht.​
 • Evaluatie Platform IZO: Vooral doorgaan!

  Gepubliceerd in Platform IZO op 09 Nov 2015

  10 november 2015 – De overdracht Zorginstituut Nederland vanaf januari 2016 was aanleiding voor een uitgebreide evaluatie van het Platform IZO. Wat is hier uitgekomen?
 • Overdracht IZO-activiteiten naar Zorginstituut Nederland van start

  Gepubliceerd in Platform IZO op 30 Sep 2015

  ​1 oktober 2015 – Eind dit jaar neemt Zorginstituut Nederland een aantal taken over van het team Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO) van het ministerie van VWS. Het IZO-team, een tijdelijke projectorganisatie van de Directie Langdurige Zorg, houdt per 1 januari 2016 op te bestaan.
 • Zorginstituut Nederland gaat Platform IZO faciliteren

  Gepubliceerd in Platform IZO op 10 Aug 2015

  ​11 augustus 2015 – Eind 2015 neemt Zorginstituut Nederland een aantal taken over van het team Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO) van het ministerie van VWS.