IZO

 • Afspraken maken is de basis voor verbetering van gegevensuitwisseling

  Gepubliceerd in Platform IZO op 27 Dec 2021

  Het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg, beter bekend als KIK-V, heeft onlangs successen mogen boeken met het vaststellen van de ‘afsprakenset’. De afspraken die hierin zijn vastgelegd zijn het begin van de nieuwe manier van gegevensuitwisseling met minder administratieve lasten voor zorgprofessionals. Wendy Kuijer en Margerethe Neijssel van KIK-V praatten Platform IZO bij over de laatste ontwikkelingen en de volgende fase van KIK-V.
 • Regelhulp helpt burger bij het organiseren van zorg

  Gepubliceerd in Platform IZO op 16 Dec 2021

  Regelhulp.nl is een website van de overheid die mensen helpt hun weg te vinden in alle verschillende informatieve websites over de langdurige zorg. Ingrid Claassen van het ministerie van VWS praat Platform IZO bij over de meest recente ontwikkelingen rondom de website, zodat burgers nog beter de informatie kunnen vinden die ze zoeken.
 • I-strategie Rijk leidt tot concept informatieplan VWS

  Gepubliceerd in Platform IZO op 23 Nov 2021

  In de I-strategie Rijk 2021-2025 staan de ambities van de Rijksoverheid op het vlak van digitalisering beschreven. Het gedachtengoed van IZO over het netwerkmodel sluit goed aan op deze ambities. De I-strategie verscheen in september en is opgesteld door de CIO’s van het Rijk breed. In oktober besprak het Platform IZO hoe het netwerkmodel past binnen de ambities van het Rijk. Hanjo Scheltens, adviseur CIO bij het ministerie van VWS, lichtte de strategie toe en vertelde over het hierop aansluitende informatieplan waar VWS aan werkt.
 • Aanpassingen berekening eigen bijdrage

  Gepubliceerd in Platform IZO op 11 Nov 2021

  Om zorg te ontvangen uit de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt een eigen bijdrage van de zorgontvanger gevraagd. Het CAK berekent hoe hoog deze eigen bijdrage is. De berekening van de eigen bijdrage op grond van de Wlz en de Wmo gaat in de komende jaren veranderen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor het CAK maar ook voor burgers. Walter Popken en Ruth Alderse Baas van het CAK leggen aan Platform IZO uit wat er verandert en waarom.
 • Op weg naar een nieuw Elektronisch Cliëntendossier

  Gepubliceerd in Platform IZO op 08 Nov 2021

  Het Elektronisch Cliëntendossier (ECD) wordt nog (te) vaak ervaren als een last, Zowel branchevereniging ActiZ als organisatieadviesbureau Berenschot onderzoeken hoe het ECD verbeterd kan worden. Het huidige ECD sluit onvoldoende aan bij de behoefte van de zorgprofessional. De vraag is of en hoe het ECD kan helpen om cliënten meer regie te geven over zorg en gezondheid. Annemiek Mulder (ActiZ) en Marvin Hanekamp (Berenschot) vertelden tijdens de Platform IZO-bijeenkomst van september over hun werk om tot een verbeterd ECD te komen.
 • IZO ontwikkelde met zorgveld de innovatie ‘verkeerstoren’

  Gepubliceerd in Platform IZO op 08 Jul 2021

  8 juli 2021 - Om zorgvragers te helpen in hun zoektocht naar informatie in de langdurige zorg ontstond vanuit IZO het idee van een ‘verkeerstoren’ in de zorg. Onderzocht is hoe een dergelijke verkeerstoren eruit zou kunnen zien en hoe aan te sluiten bij de behoeften van zorgvragers en professionals. Uit onderzoek dat IZO liet uitvoeren kwam naar voren dat veel van de websites gericht op digitale informatievoorziening in de langdurige zorg moeilijk vindbaar zijn voor zorgvragers. Een verkeerstoren helpt door te verbinden en verwijzen.