IZO

 • Graag bij ICT meer aandacht voor kleinere zorgaanbieders

  Gepubliceerd in Platform IZO op 31 Oct 2023

  De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) bepaalt dat zorgverleners zorggegevens digitaal met elkaar moeten uitwisselen. Voor grote zorgaanbieders is dit een uitdaging, maar voor kleine en middelgrote aanbieders nog veel meer, zo blijkt uit onderzoek van brancheorganisaties Zorgthuisnl, ActiZ en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).
 • Mitz, één overzichtelijke plek voor toestemmingen

  Gepubliceerd in Platform IZO op 22 Sep 2023

  Snelle uitwisseling van zorggegevens kan levens redden. Als zorgprofessional moet je weten of een patiënt of cliënt toestemming heeft gegeven om gegevens uit te wisselen. Dat kan sinds deze zomer met Mitz. In online voorziening Mitz kan iedere Nederlander vastleggen of hij toestemming geeft aan zorgaanbieders om medische gegevens uit te wisselen.
 • Langdurige zorg pioniert met netwerkperspectief in de praktijk

  Gepubliceerd in Platform IZO op 22 Sep 2023

  Langdurige zorg toekomstbestendig maken voor iedereen in Nederland, passend bij wat cliënten nodig hebben. Dat is het doel van het Actieprogramma iWlz. Begin juli 2023 is het Indicatieregister iWlz live gegaan. Inmiddels heeft het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) duizenden Wlz-indicaties vastgelegd en beschikbaar gesteld in één digitale bron, in plaats van dat ze worden doorgegeven van partij naar partij. Een belangrijke stap in de overgang van het estafettemodel naar het netwerkmodel in de langdurige zorg.
 • IZO KennisJam 2023: van wanorde naar succes in de zorginformatievoorziening

  Gepubliceerd in Platform IZO op 19 Sep 2023

  Een chaos. Dat troffen de deelnemers aan bij de opening van de IZO KennisJam op 15 september. Wanordelijk stonden de stoelen opgestapeld, alleen door initiatiefrijk samenwerken kon iedereen gaan zitten. En dat gebeurde, zonder instructies. Binnen enkele minuten zaten alle aanwezigen in een georganiseerde, carrévormige opstelling. Deze onconventionele opening zette de toon voor een interactieve middag over het Netwerkperspectief: een informatiekundige visie op het vastleggen en beschikbaar stellen van gegevens.
 • Data Value: data uit berichtenverkeer in samenhang beschikbaar stellen

  Gepubliceerd in Platform IZO op 02 Aug 2023

  Gemeenten en zorgaanbieders kunnen voor hun uitvoeringstaken voor de Wmo en Jeugdwet putten uit inzichten gebaseerd op data uit het berichtenverkeer. Het Ketenbureau i-Sociaal Domein en het Inlichtingenbureau werken samen met als doel: de uitvoeringspraktijk van de Wmo en Jeugdwet verbeteren door data uit het berichtenverkeer veilig, volledig, uniform en in samenhang beschikbaar te stellen.
 • Eén manier van inloggen voor de wijkverpleegkundige met Nuts

  Gepubliceerd in Platform IZO op 01 Aug 2023

  ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties, wil dat zorgprofessionals beschikken over de juiste en volledige cliëntinformatie om de goede zorg te kunnen leveren. Eén van de doelen hierbij van ActiZ is het realiseren van digitale verpleegkundige overdracht (eOverdracht). De brancheorganisatie onderzocht wat de mogelijke impact is op zorgorganisaties als er gekozen wordt voor Nuts als onderdeel van een infrastructurele oplossing.
 • Scenario’s wijzen de weg naar nieuw gezondheidsinformatiestelsel

  Gepubliceerd in Platform IZO op 11 Jul 2023

  Het zorg-ICT-landschap is zo versnipperd, dat het goede en toekomstbestendige zorgverlening in de weg gaat zitten. Reden voor VWS om de regie te pakken op het gezondheidsinformatiestelsel. Dit doen ze vanuit de nationale visie en strategie en het onderzoek naar een landelijk dekkend netwerk van infrastructuren welke onlangs aan de Tweede Kamer zijn gestuurd. Gieneke van Veenen van de directie Informatiebeleid/CIO van VWS kwam bij Platform IZO om uitleg te geven en in gesprek te gaan over wat dit betekent voor de informatievoorziening in de zorg en ondersteuning.
 • Kom naar de IZO KennisJam 2023

  Gepubliceerd in Platform IZO op 13 Jun 2023

  Houd jij je bezig met informatievoorziening in de langdurige zorg en ondersteuning? Kom naar de KennisJam. Iedereen staat achter het netwerkperspectief. Het netwerkmodel komt in de plaats van het estafettemodel dat nu nog de basis vormt voor gegevensuitwisseling. Samen bouwen we aan een informatielandschap waarin gegevens éénmalig worden vastgelegd en vervolgens beschikbaar worden gesteld bij een bron voor meervoudig gebruik. Hoe doe jij dit? En met wie? Bij de IZO KennisJam 2023 stel jij je persoonlijke kenniskaart samen van het framework netwerkperspectief. De middag staat in het teken van ontmoeten, kennis delen én doen. Het definitieve programma volgt. Zorg dat je erbij bent en meld je aan.
 • De Wegiz gaat in: zorg en informatie onlosmakelijk verbonden

  Gepubliceerd in Platform IZO op 08 Jun 2023

  Op 1 juli 2023 wordt de Wegiz van kracht, de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. De wet bepaalt dat zorgverleners zorggegevens digitaal met elkaar moeten uitwisselen. Ook geeft de Wegiz aan volgens welke afspraken die uitwisselingen moet verlopen. Deze afspraken gaan onder andere over eenheid van taal en techniek. Margo van der Gaag van Zorginstituut Nederland vertelde met behulp van visualisaties bij Platform IZO over Wegiz en de rol van het Zorginstituut bij de nieuwe wet.
 • Gemeentezorgspiegel: integraal inzicht in zorggebruik

  Gepubliceerd in Platform IZO op 30 May 2023

  Betrouwbare informatie over zorggebruik en zorgkosten zijn een belangrijk hulpmiddel om beleid te maken voor gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars en zorgaanbieders. De Gemeentezorgspiegel biedt een besloten digitale omgeving waarin gemeentes en zorgverzekeraars zorginformatie kunnen vinden die van belang is bij de samenwerking tussen deze partijen en het bepalen van zorgplannen en inkoopbeleid. Janneke Lummen (VNG) en Ronald Luijk (Vektis) vertelden bij Platform IZO over de Gemeentezorgspiegel.