IZO

IZO KennisJam 2023: van wanorde naar succes in de zorginformatievoorziening

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

Samen actief in het netwerkperspectief!

Een chaos. Dat troffen de deelnemers aan bij de opening van de IZO KennisJam op 15 september. Wanordelijk stonden de stoelen opgestapeld, alleen door initiatiefrijk samenwerken kon iedereen gaan zitten. En dat gebeurde, zonder instructies. Binnen enkele minuten zaten alle aanwezigen in een georganiseerde, carrévormige opstelling. Deze onconventionele opening zette de toon voor een interactieve middag over het Netwerkperspectief: een informatiekundige visie op het vastleggen en beschikbaar stellen van gegevens.

DSC06828 IZO KennisJam.jpg

Accurate data als voorwaarde

Net als voorgaande IZO evenementen kwamen ook dit keer informatiemanagers, beleidsmedewerkers, adviseurs en projectleiders uit de langdurige zorg en ondersteuning bijeen om kennis en ervaringen te delen op het gebied van elektronische gegevensuitwisseling. “Accurate data is nodig om goede zorg te kunnen blijven verlenen aan de cliënt”, zo benadrukte Wikje Muller, Chief Nursing Information Officer (CNIO) bij KwadrantGroep. Wikje nam samen met Robert Verheij, hoogleraar ‘Transparantie in de zorg vanuit patiëntenperspectief’ en Jacqueline van Ginkel, Zorgverbeteraar, deel aan het panel. Onder leiding van dagvoorzitter Tom Vaessen gingen zij de discussie aan over thema’s als vertrouwen, governance, AVG en samenwerking versus concurrentie.

Kennis delen en netwerken

Centraal onderdeel van de middag waren de jamsessies waarin vergelijkbaar met een muzikale jamsessie deelnemers inbreng gaven voor het resultaat. In zes rondes konden deelnemers kennis en ervaringen uitwisselen bij elf sessies die te maken hadden met het framework Netwerkperspectief. Bijvoorbeeld de jamsessie van ActiZ en Zorgthuisnl over stakeholders in een netwerkperspectief, de jamsessie van Actieprogramma iWlz over het indicatieregister of de jamsesie van CIBG en het ministerie van VWS over identificatie en authenticatie. Naast het uitwisselen van kennis en het opdoen van nieuwe inzichten droeg de middag ook bij aan het versterken van het eigen netwerk. Het plenaire Lagerhuisdebat zorgde voor een levendige afsluiting van de middag. Bevlogen werd gediscussieerd over stellingen zoals ‘Van alle actoren moet de zorgprofessioneel het meeste profijt hebben van het Netwerkperspectief. Of ‘Grote zorgaanbieders moeten de invulling van het Netwerkperspectief voor kleine zorgaanbieders realiseren’. De vraag ‘Wat is er morgen nodig om het Netwerkperspectief te laten slagen?, resulteerde in een woordenwolk met prominente begrippen als: ‘samenwerken’, ‘gewoon doen’ en ‘focus’.

Leerzaam debuut

Irene de Jong, productmanager zorgapplicaties bij het Leger des Heils, was voor het eerst aanwezig bij de IZO KennisJam. Na afloop deelde ze haar gedachten. “Hoewel ik mijn werk morgen niet direct anders kan inrichten, heeft de daadkrachtige sfeer van vanmiddag mijn vertrouwen in de toekomst versterkt.”


Over IZO

Voor het bevorderen van samenhang in de informatievoorziening in zorg en ondersteuning, werken 16 organisaties samen in Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO).