IZO

Platform IZO 

 • Eenmalig ontwikkelen, meervoudig gebruiken: een framework voor het netwerkperspectief

  Gepubliceerd in Platform IZO op 13 Mar 2023

  Diverse trajecten in de informatievoorziening (IV) in de langdurige zorg en ondersteuning werken aan het informatiekundige netwerkperspectief. Betrokken partijen zagen door de bomen het bos niet meer en er was behoefte aan inzicht in de samenhang tussen IV-trajecten. In de afgelopen maanden hebben IZO en Merlijn Smits van PBLQ een ‘Framework netwerkperspectief’ opgesteld, met componenten die inzicht bieden in hoe IV-trajecten een informatiekundig netwerkperspectief kunnen opbouwen. Het framework is ingevuld voor zes verschillende IV-trajecten om deze met elkaar te kunnen vergelijken. Dit helpt de IV-trajecten, zorgorganisaties en andere netwerkactoren bij keuzes in hun informatievoorziening.
 • 2023: Waar raken de IV-trajecten in de zorg en ondersteuning elkaar?

  Gepubliceerd in Platform IZO op 13 Feb 2023

  Een nieuw jaar. Met nieuwe jaarplannen voor een nog betere informatievoorziening in de langdurige zorg en ondersteuning. Bij Platform IZO presenteerden de platformleden de speerpunten-top 3 van hun organisatie voor 2023. De grote overlap in doelstellingen laat zien dat de organisaties met dezelfde dingen bezig zijn.
 • Niet over de cliënt praten, maar mét de cliënt

  Gepubliceerd in Platform IZO op 13 Jan 2023

  In het Actieprogramma iWlz is een cliënt-focusgroep opgezet om de betrokkenheid van cliënten bij het programma en zijn deelproducten een vaste plek te geven. Adviseurs Ad Verschoor en Judith Duinisveld vertellen bij Platform IZO op 16 december over de inzichten die zij hebben opgedaan met de cliënt te betrekken in de ontwikkeling van het programma.
 • Regeldruk door het ECD, een probleem van de zorgprofessionals of zorgbestuurder?

  Gepubliceerd in Platform IZO op 09 Dec 2022

  Hoe kan het Elektronisch Cliënten Dossier zorgprofessionals beter ondersteunen? Die vraag en de uitkomsten van het onderzoek stonden centraal in de presentatie van adviseur zorg George Braam en managing director Marvin Hanekamp van bureau Berenschot aan het Platform IZO op 18 november. Zij voerden recent een onderzoek uit in opdracht van VWS.
 • Integraal oppakken van programma’s Inzicht en KIK-V

  Gepubliceerd in Platform IZO op 09 Dec 2022

  Zorgaanbieders die meerdere programma’s voor de informatievoorziening implementeren staan voor diverse uitdagingen. De programma’s Inzicht en KIK-V voeren in de regio Achterhoek een pilot uit om te kijken hoe de implementatie van beide programma’s op elkaar kan aansluiten. In de pilot wordt een handreiking ontwikkeld om ook andere regionale samenwerkingsverbanden te stimuleren aan de slag te gaan. Projectleider Implementatie KIK-V Joost Wildenberg vertelde voor Platform IZO wat er verwacht kan worden van de handreiking en gaf voorbeelden uit de praktijk.
 • Programma Registratie aan de bron afgerond: Waar staan we nu?

  Gepubliceerd in Platform IZO op 11 Nov 2022

  In 2014 werd het Programma Registratie aan de bron in het leven geroepen. De essentie: eenduidig en eenmalig registreren en meervoudig gebruik van data in de gezondheidszorg. Inmiddels is het programma afgerond, dus tijd om bij Platform IZO te kijken wat de geleerde lessen voor de langdurige zorg zijn. Gé Klein Wolterink van Nictiz vertelde wat de opbrengst van het programma is en hoe de toekomst eruitziet.
 • De Wegiz komt eraan: “De wereld ziet er niet ineens heel anders uit”

  Gepubliceerd in Platform IZO op 08 Nov 2022

  Het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) is deze zomer unaniem aangenomen door de Tweede Kamer. Wat verwacht het ministerie van VWS van deze wet? En wat betekent de wet voor de zorgprofessional en de cliënt? Mark de Lange (VWS) informeerde de platformleden van IZO over de Wegiz.
 • De doorontwikkeling van Wlz-signalen: sneller de juiste zorg

  Gepubliceerd in Platform IZO op 13 Oct 2022

  Bij het bieden van de juiste zorg aan burgers hoort een bijpassende indicatie. Om het administratieve proces hiervoor te optimaliseren, werkt het Inlichtingenbureau aan een doorontwikkeling van de Wlz-signalen waarmee gemeenten inzicht kunnen krijgen of een burger al een Wlz-indicatie heeft. Paul de Koning van het Inlichtingenbureau en platformlid Johan Ulenkate (VWS) vertelden bij Platform IZO over deze doorontwikkeling.