IZO

Netwerkperspectief

Wat is het netwerkperspectief?

Het netwerkperspectief is een informatiekundige visie op het vastleggen en beschikbaar stellen van gegevens. In het netwerkperspectief staat centraal dat gegevens éénmalig worden vastgelegd en vervolgens beschikbaar worden gesteld bij een bron voor meervoudig gebruik. De gegevens zijn vindbaar en toegankelijk voor de actoren die hiervoor een rechtmatige grondslag hebben. Door het netwerkperspectief te hanteren bestaat er interoperabiliteit en herbruikbaarheid van gegevens.

Om dit mogelijk te maken zijn er technische en operationele afspraken nodig over onder andere informatiestandaarden, protocollen en systemen voor gegevensuitwisseling. Hiervoor maken actoren afspraken met elkaar over de vijf onderste lagen van het IZO framework, te weten, organisatiebeleid, processen, informatie, applicatie en IT-infrastructuur. Al deze afspraken samen vormen een netwerkmodel.

Kortom, het perspectief behandelt het conceptuele en strategische niveau, terwijl het model zich richt op de operationalisatie ervan.

Interactieve presentatie: Framework, ervaren barrières en faciliterende factoren, gerelateerde ontwikkelingen en lessen