IZO

Platform IZO

Voor samenhang in de informatievoorziening in zorg en ondersteuning, werken zeventien organisaties samen in het Platform Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO).


Platform IZO | september 2023 | foto door xMaarten
Van links naar rechts: Tessa van Hoof (Zorginstituut Nederland), Tonko Wedda (Zorgthuisnl), Michèle Giezenberg (VWS), Mark Boon (ZN), Anne Lips (ActiZ), Richard Trigg (Zorginstituut Nederland), Claudia Visser (CIZ, oud-lid), Lisette van Engelen (Nictiz), Walter Popken (CAK), Johan Ulenkate (VWS, oud-lid), Isa van Barneveld (secretaris), Maarten Fresz (Zorginstituut Nederland), Harry Zegerius (Ketenbureau i-Sociaal Domein, oud-lid), Jaap Meijer (CIBG), Eva Piller (voorzitter).

Niet op de foto: Kenneth van Beurden (VECOZO), Janine Booij (VWS), Evert Dekkers (Ketenbureau i-Sociaal Domein), Aart-Jan Dingemanse (Valente), Han Huizinga (VGN), Randolf Kraai (Jeugdzorg Nederland), Ellen Koster (VNG), Erwin van Merode, (NZa), Richard Mooren (de Nederlandse ggz), Arend Stadman (CIZ), Judith Verhoeven (IZO-organisatie).

Deelnemende organisaties Platform IZO

In het Platform zijn brancheorganisaties, uitvoeringsorganisaties, overheidsorganisaties, kennisorganisaties en overige partijen in de langdurige zorg en ondersteuning vertegenwoordigd.

Contact

Wil je in contact komen met één van de leden van Platform IZO? Mail naar infoizo@zinl.nl.

Maandelijkse bijeenkomsten

Platform IZO komt maandelijks bijeen en bespreekt lopende trajecten. Uitgangspunt daarbij is het bevorderen van samenhang in de IV-trajecten en de zorg en ondersteuning passend bij de uitgangspunten van Toekomstbeeld 2020. Zo nodig nemen de deelnemers initiatieven om de samenwerking en synergie in de keten te versterken. Betere dienstverlening aan de cliënt staat daarbij altijd centraal.

Kenmerkend voor Platform IZO is de praktische aanpak: elkaar vinden, weten wat er bij de ander speelt, mensen en zaken verbinden, en het dan gewoon doen. Dat leidt tot concrete resultaten en tot een gemeenschappelijk beeld.

In de agenda staan de datum, tijd en locatie van de bijeenkomsten van Platform IZO. Alle bijeenkomsten vinden altijd op uitnodiging plaats. Op de pagina ‘Presentaties’ vind je het beeldmateriaal van sprekers, gegroepeerd per bijeenkomst.