IZO

Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning

Platform IZO

Voor samenhang in de informatievoorziening in zorg en ondersteuning, werken zeventien organisaties samen in het Platform Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO).

Platform IZO | september 2022 | foto door xMaarten

Kenmerkend voor Platform IZO is de praktische aanpak: elkaar vinden, weten wat er bij de ander speelt, mensen en zaken verbinden, en het dan gewoon doen. Dat leidt tot concrete resultaten en tot een gemeenschappelijk beeld.

Maandelijkse bijeenkomsten

Platform IZO komt maandelijks bijeen en bespreekt lopende trajecten. Uitgangspunt daarbij is het bevorderen van samenhang in de IV-trajecten en de zorg en ondersteuning passend bij de uitgangspunten van Toekomstbeeld 2020. Zo nodig nemen de deelnemers initiatieven om de samenwerking en synergie in de keten te versterken. Betere dienstverlening aan de cliënt staat daarbij altijd centraal.

Accentverschuiving

Platform IZO bevindt zich in een accentverschuiving. Het oorspronkelijke doel van signaleren en netwerken verschuift naar het creëren en bevorderen van samenhang tussen IV-trajecten in de Zorg en Ondersteuning. Hoe IZO tracht de samenhang te bevorderen leest u onder Samenhang bevorderen. De intentie is om de verschuiving in 2022 af te ronden.

In de agenda staan de datum, tijd en locatie van de bijeenkomsten van Platform IZO. Alle bijeenkomsten vinden altijd op uitnodiging plaats. Op de pagina ‘Presentaties’ vind je het beeldmateriaal van sprekers, gegroepeerd per bijeenkomst.

Deelnemers Platform IZO

In het platform zijn naast uitvoerings- en zorgbrancheorganisaties ook de VNG, Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit vertegenwoordigd.