IZO

Verhaal van IZO


Gegevensuitwisseling in de langdurige zorg verloopt nog niet soepel genoeg. Zowel cliënten als zorgprofessionals ervaren obstakels in het zorgproces, zoals hoge administratieve last of onduidelijkheid over wie er eigenlijk toegang heeft tot welke gegevens.
Gezamenlijk willen we in de langdurige zorg werken naar een soepel zorgproces, waarbinnen we gebruikmaken van betrouwbare en actuele informatie. De cliënt heeft hierbij regie over eigen gegevens en de zorgprofessional zal minder administratieve last ervaren.


Het Langdurige zorgveld is groot, er zijn veel verschillende partijen werkzaam. Soms werken zij aan dezelfde oplossingen of kunnen initiatieven elkaar versterken. Om met elkaar in contact te zijn en af te stemmen is IZO opgericht, een tafel waar partijen in de langdurige zorg met elkaar in gesprek gaan over informatievoorziening en de lopende initiatieven hierbinnen.
Bij Platform IZO komen deze initiatieven samen. De 17 deelnemende partijen zitten informeel met elkaar om tafel zitten om overzicht en samenhang tussen de initiatieven te creëren.

De personen die aan deze tafel aanschuiven representeren hun organisatie én daarmee hun achterban. Zij zijn de schakel tussen IZO en de achterban, waarbij ze de gedachtewisseling tijdens Platform IZO delen met hun achterban, en andersom, initiatieven vanuit de achterban op tafel leggen bij Platform IZO.


Soms is het nodig dat een kleine groep, al dan niet met externe partijen, zich buigt over een initiatief. Dit gebeurt in de IZO-werkgroep. Resultaten uit de werkgroepen komen weer terug op tafel bij Platform IZO.

Interessante conclusies, resultaten, ideeën of initiatieven delen we indien nodig ook met andere communities in het veld.
Zoals de expert communities van het Informatieberaad Zorg.


Maar wat is het nu précies, waar de Platformleden met elkaar over praten? IZO gelooft dat gegevensuitwisseling op een andere manier ingeregeld zou kunnen worden, namelijk in een netwerk, in plaats van in een keten zoals dat nu gebeurt. Het huidige ketenmodel, waarbij gegevens in een soort estafette van de ene naar de volgende partij wordt overgedragen (en waar nodig gekopieerd), is zeer foutgevoelig en bovendien niet veilig genoeg. Om dit te veranderen wordt er gewerkt aan een nieuwe manier van gegevens uitwisselen, niet meer in een keten, maar in een netwerk. Het zogenoemde 'Netwerkperspectief'.  

Platform IZO legt verbindingen tussen initiatieven die bezig zijn met het 'bouwen' van dit netwerk. Zodat zij in samenhang het netwerkperspectief gezamenlijk kunnen realiseren.
Zo werkt IZO aan de verbetering van de gegevensuitwisseling in de langdurige zorg. Zodat cliënten in de toekomst een zo soepel mogelijk zorgproces ervaren.