IZO

Framework

Het framework netwerkperspectief is ontwikkeld door IZO en PBLQ met een werkgroep van experts op het gebied van gegevensuitwisseling in de langdurige zorg en ondersteuning. Voortbouwend op het interoperabiliteitsmodel en andere openbare documentatie, is er gewerkt aan een framework met componenten die het netwerkperspectief opbouwen. Het IZO framework geeft inzicht in de lagen en componenten die helpen bij keuzes en moet leiden tot meer hergebruik.

Interactieve presentatie: Framework, ervaren barrières en faciliterende factoren, gerelateerde ontwikkelingen en lessen


Aan de slag met het netwerkperspectief

Werk jij net als eOverdracht, KIK-V en Actieprogramma iWlz aan het verbeteren van gegevensuitwisseling in de langdurige zorg en ondersteuning? Het framework netwerkperspectief geeft je richting en kaders voor het opbouwen van het netwerkperspectief.

Vul met je collega’s de powerpoint-template van het framework in, hang het boven je bureau én stuur het naar infoizo@zinl.nl.  Zes IV-trajecten gingen je voor. Download hier de invulling van het framework door deze zes trajecten.


Klik hier  ↓ 


Ben je meer van het papierwerk? Print deze versie uit op A3 en verzamel je collega’s eromheen.


Overzicht framework