IZO

Langdurige zorg pioniert met netwerkperspectief in de praktijk

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

Langdurige zorg toekomstbestendig maken voor iedereen in Nederland, passend bij wat cliënten nodig hebben. Dat is het doel van het Actieprogramma iWlz. Begin juli 2023 is het Indicatieregister iWlz live gegaan. Inmiddels heeft het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) duizenden Wlz-indicaties vastgelegd en beschikbaar gesteld in één digitale bron, in plaats van dat ze worden doorgegeven van partij naar partij. Een belangrijke stap in de overgang van het estafettemodel naar het netwerkmodel in de langdurige zorg.

NB sept 2023 Langdurige zorg pionert.png

Netwerk krijgt vorm

De maatschappij verandert en technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Cliënten vragen meer overzicht en inzicht in hun eigen zorginformatie en zorgproces. Zorgprofessionals willen minimale administratieve lasten en tijdige, volledige en betrouwbare informatie over zorg en hun cliënten. In het estafettemodel kopiëren ketenpartijen gegevens en moeten ketenpartijen op elkaar wachten. De cliënt staat buiten dit proces. Dit traditionele berichtenverkeer past niet bij een modern gezondheidsinformatiestelsel. Met het Indicatieregister en straks het Bemiddelingsregister krijgt het netwerk steeds meer vorm. Registratie aan de bron, gestandaardiseerde gegevensuitwisseling en de cliënt centraal zijn belangrijke uitgangspunten om de informatiepositie van de cliënt te versterken.

De voordelen van het netwerkmodel iWlz:

  • Cliënten kunnen in hun persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo) hun zorgproces bij elke partij precies volgen.
  • Zorgprofessionals doen hun administratie zoveel mogelijk digitaal en eenduidig.
  • Gegevens over cliënten, indicaties, bemiddeling en zorglevering worden eenmalig aan de bron vastgelegd en meervoudig gebruikt.
  • Cliënten, zorgaanbieders, zorgkantoren en anderen delen gegevens met elkaar in een netwerk.
  • Geautoriseerde medewerkers kunnen bij elkaar actuele gegevens inzien.
  • Ze kunnen aan de bron ook eigen gegevens toevoegen voor het netwerk.

Bemiddelingsregister

Eduard Renger, programmamanager van Actieprogramma iWlz, lichtte in zijn presentatie bij Platform IZO de huidige tijdsplanning van het programma toe. De ontwikkeling van een tweede register is al in gang gezet. Het Bemiddelingsregister is in aanbouw en naar verwachting eind 2023 / begin 2024 gereed om schaduw te draaien naast het bestaande systeem. Vanaf het tweede kwartaal van 2024 is de migratie voorzien. Hoe lang de periode van migratie duurt, wordt nog besloten in overleg met zorgaanbieders en softwareleveranciers.

Niet alleen voor Wlz

Eduard Renger benadrukt dat de ontwikkeling van de registers niet beperkt hoeft te blijven tot het domein Wlz. In de toekomst van een integraal gezondheidsinformatiestelsel kunnen registers ook worden gebruikt voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. De langdurige zorg pioniert. Onderzoeken welke componenten in het netwerkmodel ook het sociaal domein iets opleveren, kan de eerste stap zijn naar domeinoverstijgende netwerkzorg.

Privacy by design

De veiligheid van de informatie is een belangrijk aandachtspunt bij het Indicatieregister en de komende registers. Een nieuwe autorisatieoplossing wordt gebruikt: nID. Hiermee kan voor een zorgorganisatie per cliënt bepaald worden welke gegevens opgevraagd mogen worden en over welke periode. VECOZO maakt dit mogelijk. Eduard Renger: “Het luistert wel nauw. Als je de autorisatie te dicht zet, kan de zorgaanbieder niet bij gegevens die nodig zijn om zorg te verlenen. Samen met VECOZO ontwikkelen we dit door. VECOZO kan nu al zien dat een partij gegevens opvraagt die ze niet mag opvragen.”

iWlz in het framework netwerkperspectief

Om het Indicatieregister op te zetten en in gebruik te nemen, moesten er keuzes worden gemaakt voor organisatiebeleid, processen, informatie, applicaties en IT-infrastructuur. Dit zijn lagen van het framework netwerkperspectief, dat gebaseerd is op het interoperabiliteitsmodel.

In het ingevulde framework netwerkperspectief lees je hoe het Actieprogramma iWlz de componenten hiervan (zoals stakeholders, bedrijfsproces, gegevensmodel, informatiesysteem en autorisatie) in de praktijk heeft opgebouwd. De lijst met stakeholders is lang. Eduard Renger: “Bij de overgang van het oude estafettemodel naar het nieuwe netwerkmodel zijn veel partijen betrokken. Samen willen we allemaal betere afstemming en overzicht, en cliënten inzicht geven in hun eigen zorginformatie. Dat is het hogere doel.”


Eduard Renger van Actieprogramma iWlz gaf bij Platform IZO een update over het indicatieregister en het bemiddelingsregister. Download zijn presentatie hier.

Wil je meer weten over het framework netwerkperspectief? Volg dan hier de interactieve presentatie hierover.


Over Platform IZO

Voor het bevorderen van samenhang in de informatievoorziening in zorg en ondersteuning, werken 16 organisaties samen in Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO). Platform IZO vindt maandelijks plaats en richt zich voornamelijk op programmalijnen die werken richting het netwerkperspectief.