IZO

10 jaar IZO: tijd om te netwerken

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

Op 16 september viert IZO haar 10-jarig bestaan. IZO werd opgericht om de informatievoorziening in de langdurige zorg te stimuleren. IZO is een plek waar experts uit 17 organisaties informeel informatie uitwisselen en kijken naar de praktische toepasbaarheid van innovaties. De afgelopen jaren ligt het accent op het netwerkperspectief. Voorzitter Eva Piller: “Zolang cliënten nog meerdere keren hetzelfde verhaal moeten vertellen aan zorgverleners en hinder ondervinden van de onderliggende gegevensuitwisseling, blijven wij doen wat we doen.”

Meld je hier direct aan voor het 10-jarig jubileum op 16 september.

1

IZO werd in 2012 opgericht door het ministerie van VWS om bij te dragen aan betere afstemming bij de ontwikkeling van informatievoorziening binnen de langdurige zorg. 17 partijen in de langdurige zorg komen maandelijks bijeen om elkaar te informeren over ontwikkelingen binnen de informatievoorziening.

Samenhang

Wat begon als een ‘netwerkclub’ groeide uit tot een Platform dat bekend werd om zijn denktanks en innovaties. Uitgangspunt was het Toekomstbeeld IZO: een stelseloverstijgende informatievoorziening in de langdurige zorg en ondersteuning. IZO is gericht op inzicht creëren in de lopende trajecten rondom informatievoorziening en brengt daarnaast de praktische toepassing van digitale gegevenshuishouding in beeld. De grote uitdaging is om samenhang te creëren in de informatievoorziening en gegevensuitwisseling en zo bij te dragen aan een soepeler zorgproces.

Platform en community

IZO bestaat uit een kern van 17 partijen die in Platform IZO samenkomen. Daarnaast is er een ‘IZO community’ van organisaties en professionals die IZO vanaf de zijlijn volgen. “IZO heeft in de afgelopen jaren een flinke transformatie doorgemaakt”, vertelt Eva Piller, namens Zorginstituut Nederland voorzitter van IZO. “Het Platform begon als een echte netwerkclub waarin informeel informatie werd uitgewisseld over ontwikkelingen rondom informatievoorziening. Inmiddels is het uitgegroeid tot een plek waar gekeken wordt naar de praktische toepasbaarheid van innovaties. Een plek waar organisaties elkaar vinden en informeren over hun activiteiten rondom digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg.”

Denktanks

Voor de community zijn er de IZO-denktanks. Eva Piller: “In de denktanks vragen we mensen in het veld met ons mee te denken over prangende zaken rondom het thema informatievoorziening en gaan we in een praktijksetting met innovatie aan de slag.” Dit levert inzichten op waar IZO mee verder kan. “IZO is een plek waarbinnen innovaties getoetst konden worden. Zo hebben we een mooie pilot gedraaid waarin we de meerwaarde van blockchain in de zorg toetsten. We hebben ook bekeken of gegevens middels procesmining onttrokken konden worden voor hergebruik.”

Netwerkperspectief

Twee jaar geleden verschoof IZO het accent naar het creëren van inzicht en bevorderen van samenhang tussen de verschillende IV-trajecten. Hierbij ligt de focus op de realisatie van het netwerkperspectief. Binnen dit model worden gegevens uitgewisseld in een netwerk, in plaats van in een keten zoals nu nog vaak gebeurt. In het ketenmodel worden gegevens als een estafette in de keten ‘doorgegeven’. Dit zorgt voor vertraging omdat de laatste partij in de keten moet wachten op alle voorgangers. Het is bovendien fout- en privacygevoelig door het vele kopiëren van gegevens. Als je gegevens in een netwerk uitwisselt, kunnen je ze sneller raadplegen bij de bron zonder dat er kopieën rondzwerven.

Vrijuit spreken

De vraag die IZO steeds stelt is: hoe kunnen we inzicht creëren en samenhang bevorderen in de realisatie van het netwerkperspectief? Dat biedt volgens Eva genoeg gespreksstof. “Het mooie aan IZO is dat platformleden binnen IZO-verband op een informele manier met elkaar kunnen spreken, zónder besluitvormende agenda. IZO is een plek waar iedereen vrij met elkaar spreekt. Zo komen we echt tot nieuwe inzichten en samenwerkingen.”

De accentverschuiving verandert niet álles. “Overeind blijft dat IZO altijd het perspectief van de burger, cliënt of mantelzorger aanhoudt. Zolang cliënten nog meerdere keren hetzelfde verhaal moeten vertellen aan zorgverleners en hinder ondervinden van de onderliggende gegevensuitwisseling, blijven wij doen wat we doen.”

Jubileum

Op 16 september viert IZO haar 10-jarig bestaan bij Villa Jongerius in Utrecht. Een middag met inspirerende sprekers én een stukje ‘doen’. Bas Leerink, lid van der Raad voor Volksgezondheid & Samenleving, zal het rapport ‘Grenzeloos Samenwerken’ toelichten. De Raad heeft dit rapport over domeinoverstijgende samenwerking onlangs gepubliceerd. Eva: “Het rapport onderstreept het belang van clubs zoals IZO, waar men elkaar gemakkelijk op informele wijze kan ontmoeten en samenwerking kan ontstaan. Zeker met het oog op de cliënt is het enorm belangrijk dat domeinoverstijgende samenwerking in de (langdurige) zorg veel meer wordt opgezocht.”

Aan de slag

Wie denkt rustig onderuit te gaan zitten bij het jubileum van IZO komt bedrogen uit. “We willen horen hoe de deelnemers kijken naar informatievoorziening, en in het bijzonder naar het netwerkperspectief”, vertelt Eva. Ook deze bijeenkomst wordt ingezet om samenhang te bevorderen, maar dan wel op de IZO-manier: laagdrempelig en actief. Mensen die zich bezighouden met informatie-uitwisseling in de zorg en ondersteuning zoals informatiemanagers, beleidsadviseurs en leveranciers worden uitgenodigd om samen aan de slag te gaan. Want netwerken, dat blijft volgens Eva onderdeel van het IZO-DNA. “Daarom is er tijdens ons jubileum op 16 september voldoende tijd om elkaar weer eens écht te kunnen spreken.”

Over Platform IZO

Voor het bevorderen van samenhang in de informatievoorziening in zorg en ondersteuning, werken 17 organisaties samen in Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO). Platform IZO vindt maandelijks plaats en richt zich voornamelijk op programmalijnen die werken richting het netwerkmodel.