IZO

 • European Health Data Space raakt gegevensuitwisseling in de gehele zorg en ondersteuning

  Gepubliceerd in Platform IZO op 28 Feb 2024

  Uitwisseling van zorgdata is niet alleen in Nederland een hot item, maar in de hele Europese Unie. Om die uitwisseling te stroomlijnen, is een EU-verordening aanstaande voor een European Health Data Space (EHDS). Een doel van EHDS is om zorgaanbieders, zorgorganisaties en patiënten beter met elkaar te laten communiceren. Het begrip ‘zorg’ omvat in Europese termen niet alleen de cure, maar ook de care. De langdurige zorg en ondersteuning doet er daarom goed aan om zijn stem te laten horen in de discussies over EHDS. Want het gaat ook hen aan.
 • Netwerkperspectief 2024: Platform IZO deelt speerpunten voor domeinoverstijgende gegevensuitwisseling

  Gepubliceerd in Platform IZO op 19 Jan 2024

  Bij de aftrap van het nieuwe jaar delen de leden van Platform IZO met elkaar de drie belangrijkste speerpunten van hun organisaties voor 2024 die gaan over digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg en ondersteuning
 • Netwerkmodel in de Achterhoek: eenmalig registreren voor meervoudig gebruik

  Gepubliceerd in Platform IZO op 16 Jan 2024

  In diverse regio’s geven zorgpartijen vorm aan het netwerkperspectief, met als doel om zorggegevens eenmalig te registreren en vervolgens voor meerdere doeleinden te gebruiken. Een van die regio’s is de Achterhoek. Jerry Fortuin (Achterhoek), Joost Wagenaar (InZicht) en Joost Wildenberg (KIK-V) zijn nauw betrokken bij de ontwikkelingen in deze regio. Joost Wagenaar en Joost Wildenberg vertelden erover bij Platform IZO.
 • Wie, wat, waar in de zorg? Het Landelijk Register Zorgaanbieders geeft antwoord

  Gepubliceerd in Platform IZO op 19 Dec 2023

  In het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa) van het CIBG kunnen burgers, professionals en organisaties zien wie, waar, welke zorg verleent en met welke bevoegdheid. In dit openbare register staan alle zorgaanbieders (ondernemingen) geregistreerd. Met het LRZa kan informatie die al geregistreerd is, meervoudig gebruikt worden. Bijvoorbeeld door KIK-V voor het aanleveren van kwaliteitsinformatie in de verpleeghuiszorg. Het LRZa is hiermee één van de registers in het netwerkperspectief, de informatiekundige visie voor gegevensuitwisseling. Zo beschikt iedereen die het nodig heeft over eenduidige informatie.
 • Gegevensuitwisseling Wlz en Wmo: Tussen droom en daad

  Gepubliceerd in Platform IZO op 30 Nov 2023

  Het CIZ stelt indicaties voor langdurige zorg. De gemeente heeft gegevens over mensen die gebruikmaken van Wmo-voorzieningen. Goede uitwisseling van gegevens tussen het CIZ en gemeenten zou het werken zowel voor gemeenten als voor het CIZ gemakkelijker maken. En voorkomt dat de cliënt dezelfde informatie meermaals moet aanleveren, wat als belastend wordt ervaren. Nu is het echter zo dat de cliëntinformatie die door gemeenten wordt vastgelegd maar beperkt hergebruikt wordt door het CIZ, en vice versa.
 • Graag bij ICT meer aandacht voor kleinere zorgaanbieders

  Gepubliceerd in Platform IZO op 31 Oct 2023

  De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) bepaalt dat zorgverleners zorggegevens digitaal met elkaar moeten uitwisselen. Voor grote zorgaanbieders is dit een uitdaging, maar voor kleine en middelgrote aanbieders nog veel meer, zo blijkt uit onderzoek van brancheorganisaties Zorgthuisnl, ActiZ en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).
 • Mitz, één overzichtelijke plek voor toestemmingen

  Gepubliceerd in Platform IZO op 22 Sep 2023

  Snelle uitwisseling van zorggegevens kan levens redden. Als zorgprofessional moet je weten of een patiënt of cliënt toestemming heeft gegeven om gegevens uit te wisselen. Dat kan sinds deze zomer met Mitz. In online voorziening Mitz kan iedere Nederlander vastleggen of hij toestemming geeft aan zorgaanbieders om medische gegevens uit te wisselen.
 • Langdurige zorg pioniert met netwerkperspectief in de praktijk

  Gepubliceerd in Platform IZO op 22 Sep 2023

  Langdurige zorg toekomstbestendig maken voor iedereen in Nederland, passend bij wat cliënten nodig hebben. Dat is het doel van het Actieprogramma iWlz. Begin juli 2023 is het Indicatieregister iWlz live gegaan. Inmiddels heeft het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) duizenden Wlz-indicaties vastgelegd en beschikbaar gesteld in één digitale bron, in plaats van dat ze worden doorgegeven van partij naar partij. Een belangrijke stap in de overgang van het estafettemodel naar het netwerkmodel in de langdurige zorg.
 • IZO KennisJam 2023: van wanorde naar succes in de zorginformatievoorziening

  Gepubliceerd in Platform IZO op 19 Sep 2023

  Een chaos. Dat troffen de deelnemers aan bij de opening van de IZO KennisJam op 15 september. Wanordelijk stonden de stoelen opgestapeld, alleen door initiatiefrijk samenwerken kon iedereen gaan zitten. En dat gebeurde, zonder instructies. Binnen enkele minuten zaten alle aanwezigen in een georganiseerde, carrévormige opstelling. Deze onconventionele opening zette de toon voor een interactieve middag over het Netwerkperspectief: een informatiekundige visie op het vastleggen en beschikbaar stellen van gegevens.