IZO

Platform IZO 

 • Niet over de cliënt praten, maar mét de cliënt

  Gepubliceerd in Platform IZO op 13 Jan 2023

  In het Actieprogramma iWlz is een cliënt-focusgroep opgezet om de betrokkenheid van cliënten bij het programma en zijn deelproducten een vaste plek te geven. Adviseurs Ad Verschoor en Judith Duinisveld vertellen bij Platform IZO op 16 december over de inzichten die zij hebben opgedaan met de cliënt te betrekken in de ontwikkeling van het programma.
 • Regeldruk door het ECD, een probleem van de zorgprofessionals of zorgbestuurder?

  Gepubliceerd in Platform IZO op 09 Dec 2022

  Hoe kan het Elektronisch Cliënten Dossier zorgprofessionals beter ondersteunen? Die vraag en de uitkomsten van het onderzoek stonden centraal in de presentatie van adviseur zorg George Braam en managing director Marvin Hanekamp van bureau Berenschot aan het Platform IZO op 18 november. Zij voerden recent een onderzoek uit in opdracht van VWS.
 • Integraal oppakken van programma’s Inzicht en KIK-V

  Gepubliceerd in Platform IZO op 09 Dec 2022

  Zorgaanbieders die meerdere programma’s voor de informatievoorziening implementeren staan voor diverse uitdagingen. De programma’s Inzicht en KIK-V voeren in de regio Achterhoek een pilot uit om te kijken hoe de implementatie van beide programma’s op elkaar kan aansluiten. In de pilot wordt een handreiking ontwikkeld om ook andere regionale samenwerkingsverbanden te stimuleren aan de slag te gaan. Projectleider Implementatie KIK-V Joost Wildenberg vertelde voor Platform IZO wat er verwacht kan worden van de handreiking en gaf voorbeelden uit de praktijk.
 • Programma Registratie aan de bron afgerond: Waar staan we nu?

  Gepubliceerd in Platform IZO op 11 Nov 2022

  In 2014 werd het Programma Registratie aan de bron in het leven geroepen. De essentie: eenduidig en eenmalig registreren en meervoudig gebruik van data in de gezondheidszorg. Inmiddels is het programma afgerond, dus tijd om bij Platform IZO te kijken wat de geleerde lessen voor de langdurige zorg zijn. Gé Klein Wolterink van Nictiz vertelde wat de opbrengst van het programma is en hoe de toekomst eruitziet.
 • De Wegiz komt eraan: “De wereld ziet er niet ineens heel anders uit”

  Gepubliceerd in Platform IZO op 08 Nov 2022

  Het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) is deze zomer unaniem aangenomen door de Tweede Kamer. Wat verwacht het ministerie van VWS van deze wet? En wat betekent de wet voor de zorgprofessional en de cliënt? Mark de Lange (VWS) informeerde de platformleden van IZO over de Wegiz.
 • De doorontwikkeling van Wlz-signalen: sneller de juiste zorg

  Gepubliceerd in Platform IZO op 13 Oct 2022

  Bij het bieden van de juiste zorg aan burgers hoort een bijpassende indicatie. Om het administratieve proces hiervoor te optimaliseren, werkt het Inlichtingenbureau aan een doorontwikkeling van de Wlz-signalen waarmee gemeenten inzicht kunnen krijgen of een burger al een Wlz-indicatie heeft. Paul de Koning van het Inlichtingenbureau en platformlid Johan Ulenkate (VWS) vertelden bij Platform IZO over deze doorontwikkeling.
 • Tien jaar IZO: samen optrekken, nu én in de toekomst

  Gepubliceerd in Platform IZO op 21 Sep 2022

  IZO vierde op 16 september haar 10-jarig bestaan in Utrecht met ongeveer 80 professionals die actief zijn in de informatie-uitwisseling in de zorg en ondersteuning. Een middag die in het teken stond van elkaar weer écht ontmoeten, terugblikken en vooruitkijken naar het netwerkperspectief.
 • 10 jaar IZO: tijd om te netwerken

  Gepubliceerd in Platform IZO op 29 Aug 2022

  Op 16 september viert IZO haar 10-jarig bestaan. IZO werd opgericht om de informatievoorziening in de langdurige zorg te stimuleren. IZO is een plek waar experts uit 17 organisaties informeel informatie uitwisselen en kijken naar de praktische toepasbaarheid van innovaties. De afgelopen jaren ligt het accent op het netwerkperspectief. Voorzitter Eva Piller: “Zolang cliënten nog meerdere keren hetzelfde verhaal moeten vertellen aan zorgverleners en hinder ondervinden van de onderliggende gegevensuitwisseling, blijven wij doen wat we doen.”