IZO

 • Zó werkt gegevens delen in de zorg

  Gepubliceerd op 30 Apr 2024

  eOverdracht, Actieprogramma iWlz, PGO, EHDS, Wegiz, CumuluZ, Mitz, KIK-V. Zelfs voor mensen die zich regelmatig bezighouden met gegevensuitwisseling in de zorg kan het soms helpen om terug te gaan naar de basis van gegevens delen in de zorg: de doelen, voorwaarden, spelers, wetten, historie, knelpunten en oplossingen. Het boek ‘Zó werkt gegevens delen in de zorg’ biedt inzicht en overzicht in begrijpelijke taal met heldere visualisaties.
 • Kind- en gezinsbescherming van de toekomst vraagt betere informatievoorziening

  Gepubliceerd in Platform IZO op 15 Apr 2024

  De jeugdzorg ligt onder vuur. Om de veiligheid in de thuissituatie van kwetsbare kinderen en volwassenen, gezinnen en huishoudens te verbeteren is het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming opgesteld. Het schetst een integrale systeem- en mensgerichte aanpak. Die andere aanpak vraagt ook een andere informatievoorziening, waardoor burgers en professionals over accurate en volledige informatie kunnen beschikken. Het netwerkperspectief staat daarbij centraal.
 • Overzicht helpt zorgorganisaties ICT-keuzes te maken

  Gepubliceerd in Platform IZO op 28 Mar 2024

  Hoe stel je als VVT-organisatie een digitaliseringsagenda op? Er gebeurt zo veel op het gebied van informatie-uitwisseling en digitalisering dat het soms moeilijk is om door de bomen het bos nog te zien. Laat staan om te beoordelen wat voor jouw organisatie belangrijk is en waar je als eerste mee aan de slag moet. De leden van de IVVU, vereniging van zorgorganisaties in de regio Utrecht, hadden behoefte aan overzicht en lieten een model ontwikkelen om zorgorganisaties de weg uit het bos te wijzen.
 • Vernieuwing Informatievoorziening nodig voor betere zorg en ondersteuning

  Gepubliceerd in Platform IZO op 26 Mar 2024

  In oktober 2023 is de kwartiermakersfase gestart voor de Vernieuwing Informatievoorziening Sociaal Domein (ViSD). Kwartiermaker Cristian Gonzalez van Aken van het Ketenbureau i-Sociaal Domein verkent samen met partijen wat er nodig is om tot een vernieuwing van de informatievoorziening in het sociaal domein te komen volgens de principes van het netwerkperspectief. Die vernieuwing is hard nodig omdat de houdbaarheid van zorg en ondersteuning onder druk staat, het traditionele berichtenverkeer niet meer voldoet en doordat partijen steeds vaker domeinoverstijgend willen samenwerken.
 • European Health Data Space raakt gegevensuitwisseling in de gehele zorg en ondersteuning

  Gepubliceerd in Platform IZO op 28 Feb 2024

  Uitwisseling van zorgdata is niet alleen in Nederland een hot item, maar in de hele Europese Unie. Om die uitwisseling te stroomlijnen, is een EU-verordening aanstaande voor een European Health Data Space (EHDS). Een doel van EHDS is om zorgaanbieders, zorgorganisaties en patiënten beter met elkaar te laten communiceren. Het begrip ‘zorg’ omvat in Europese termen niet alleen de cure, maar ook de care. De langdurige zorg en ondersteuning doet er daarom goed aan om zijn stem te laten horen in de discussies over EHDS. Want het gaat ook hen aan.
 • Netwerkperspectief 2024: Platform IZO deelt speerpunten voor domeinoverstijgende gegevensuitwisseling

  Gepubliceerd in Platform IZO op 19 Jan 2024

  Bij de aftrap van het nieuwe jaar delen de leden van Platform IZO met elkaar de drie belangrijkste speerpunten van hun organisaties voor 2024 die gaan over digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg en ondersteuning
 • Netwerkmodel in de Achterhoek: eenmalig registreren voor meervoudig gebruik

  Gepubliceerd in Platform IZO op 16 Jan 2024

  In diverse regio’s geven zorgpartijen vorm aan het netwerkperspectief, met als doel om zorggegevens eenmalig te registreren en vervolgens voor meerdere doeleinden te gebruiken. Een van die regio’s is de Achterhoek. Jerry Fortuin (Achterhoek), Joost Wagenaar (InZicht) en Joost Wildenberg (KIK-V) zijn nauw betrokken bij de ontwikkelingen in deze regio. Joost Wagenaar en Joost Wildenberg vertelden erover bij Platform IZO.
 • Wie, wat, waar in de zorg? Het Landelijk Register Zorgaanbieders geeft antwoord

  Gepubliceerd in Platform IZO op 19 Dec 2023

  In het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa) van het CIBG kunnen burgers, professionals en organisaties zien wie, waar, welke zorg verleent en met welke bevoegdheid. In dit openbare register staan alle zorgaanbieders (ondernemingen) geregistreerd. Met het LRZa kan informatie die al geregistreerd is, meervoudig gebruikt worden. Bijvoorbeeld door KIK-V voor het aanleveren van kwaliteitsinformatie in de verpleeghuiszorg. Het LRZa is hiermee één van de registers in het netwerkperspectief, de informatiekundige visie voor gegevensuitwisseling. Zo beschikt iedereen die het nodig heeft over eenduidige informatie.
 • Gegevensuitwisseling Wlz en Wmo: Tussen droom en daad

  Gepubliceerd in Platform IZO op 30 Nov 2023

  Het CIZ stelt indicaties voor langdurige zorg. De gemeente heeft gegevens over mensen die gebruikmaken van Wmo-voorzieningen. Goede uitwisseling van gegevens tussen het CIZ en gemeenten zou het werken zowel voor gemeenten als voor het CIZ gemakkelijker maken. En voorkomt dat de cliënt dezelfde informatie meermaals moet aanleveren, wat als belastend wordt ervaren. Nu is het echter zo dat de cliëntinformatie die door gemeenten wordt vastgelegd maar beperkt hergebruikt wordt door het CIZ, en vice versa.