IZO

Platform IZO 

 • Gemeentezorgspiegel: integraal inzicht in zorggebruik

  Gepubliceerd in Platform IZO op 30 May 2023

  Betrouwbare informatie over zorggebruik en zorgkosten zijn een belangrijk hulpmiddel om beleid te maken voor gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars en zorgaanbieders. De Gemeentezorgspiegel biedt een besloten digitale omgeving waarin gemeentes en zorgverzekeraars zorginformatie kunnen vinden die van belang is bij de samenwerking tussen deze partijen en het bepalen van zorgplannen en inkoopbeleid. Janneke Lummen (VNG) en Ronald Luijk (Vektis) vertelden bij Platform IZO over de Gemeentezorgspiegel.
 • Voorkom overtypen in de langdurige zorg door integrale sturing

  Gepubliceerd in Platform IZO op 16 May 2023

  InZicht, KIK-V en Actieprogramma iWlz hebben meer gemeen dan het feit dat ze zich alle drie richten op de langdurige zorg. VWS, Zorginstituut Nederland en Nictiz gaven daarom dan ook een vervolg aan de analyse naar de samenhang tussen deze drie programma’s. Tijdens het Platform IZO van maart deelde VWS de uitkomsten. De meeste zorgaanbieders in de langdurige zorg en ondersteuning willen mee naar een toekomstbestendige informatievoorziening , als ze hierbij ontzorgd worden. Zorgaanbieders hebben namelijk alle aandacht nodig om zorg en ondersteuning te leveren aan hun cliënten. De uitdaging is hen op informatievoorzieningsgebied te faciliteren. Samenhang aanbrengen tussen de verschillende informatievoorziening programma’s (InZicht, KIK-V en Actieprogramma iWlz) gaat daarbij helpen.
 • Duizend vragen beantwoorden met één set aan gegevens

  Gepubliceerd in Platform IZO op 04 Apr 2023

  Door gegevens te standaardiseren, kun je verschillende vragen beantwoorden met dezelfde set gegevens. KIK-V geeft gegevens een eenduidige en uniforme betekenis. Zo kan iedere zorgaanbieder elke vraag beantwoorden met gegevens die toch al worden geregistreerd vanuit het eigen proces. Indra Henneman vertelde bij Platform IZO over het programma en de stand van zaken.
 • Eenmalig ontwikkelen, meervoudig gebruiken: een framework voor het netwerkperspectief

  Gepubliceerd in Platform IZO op 13 Mar 2023

  Diverse trajecten in de informatievoorziening (IV) in de langdurige zorg en ondersteuning werken aan het informatiekundige netwerkperspectief. Betrokken partijen zagen door de bomen het bos niet meer en er was behoefte aan inzicht in de samenhang tussen IV-trajecten. In de afgelopen maanden hebben IZO en Merlijn Smits van PBLQ een ‘Framework netwerkperspectief’ opgesteld, met componenten die inzicht bieden in hoe IV-trajecten een informatiekundig netwerkperspectief kunnen opbouwen. Het framework is ingevuld voor zes verschillende IV-trajecten om deze met elkaar te kunnen vergelijken. Dit helpt de IV-trajecten, zorgorganisaties en andere netwerkactoren bij keuzes in hun informatievoorziening.
 • 2023: Waar raken de IV-trajecten in de zorg en ondersteuning elkaar?

  Gepubliceerd in Platform IZO op 13 Feb 2023

  Een nieuw jaar. Met nieuwe jaarplannen voor een nog betere informatievoorziening in de langdurige zorg en ondersteuning. Bij Platform IZO presenteerden de platformleden de speerpunten-top 3 van hun organisatie voor 2023. De grote overlap in doelstellingen laat zien dat de organisaties met dezelfde dingen bezig zijn.
 • Niet over de cliënt praten, maar mét de cliënt

  Gepubliceerd in Platform IZO op 13 Jan 2023

  In het Actieprogramma iWlz is een cliënt-focusgroep opgezet om de betrokkenheid van cliënten bij het programma en zijn deelproducten een vaste plek te geven. Adviseurs Ad Verschoor en Judith Duinisveld vertellen bij Platform IZO op 16 december over de inzichten die zij hebben opgedaan met de cliënt te betrekken in de ontwikkeling van het programma.
 • Regeldruk door het ECD, een probleem van de zorgprofessionals of zorgbestuurder?

  Gepubliceerd in Platform IZO op 09 Dec 2022

  Hoe kan het Elektronisch Cliënten Dossier zorgprofessionals beter ondersteunen? Die vraag en de uitkomsten van het onderzoek stonden centraal in de presentatie van adviseur zorg George Braam en managing director Marvin Hanekamp van bureau Berenschot aan het Platform IZO op 18 november. Zij voerden recent een onderzoek uit in opdracht van VWS.
 • Integraal oppakken van programma’s Inzicht en KIK-V

  Gepubliceerd in Platform IZO op 09 Dec 2022

  Zorgaanbieders die meerdere programma’s voor de informatievoorziening implementeren staan voor diverse uitdagingen. De programma’s Inzicht en KIK-V voeren in de regio Achterhoek een pilot uit om te kijken hoe de implementatie van beide programma’s op elkaar kan aansluiten. In de pilot wordt een handreiking ontwikkeld om ook andere regionale samenwerkingsverbanden te stimuleren aan de slag te gaan. Projectleider Implementatie KIK-V Joost Wildenberg vertelde voor Platform IZO wat er verwacht kan worden van de handreiking en gaf voorbeelden uit de praktijk.