IZO

Verhalenvenster

De burger krijgt steeds meer regie over zijn eigen zorg. Met het oog daarop werd in oktober 2020 het innovatieve Proof of Concept ‘Verhalenvenster’ met de IZO-community besproken. Het verhalenvenster biedt ondersteunende keuze-informatie in de verpleeghuiszorg, in de vorm van narratieven die in tekst en video zijn verzameld en vastgelegd. Deze informatie geeft burgers en hun mantelzorgers een concreter beeld van de zorg. Zo kunnen zij een gerichtere keuze maken voor zorg die past bij hun eigen wensen en behoeften. De centrale vragen deze bijeenkomst waren:

  1. Kan het verhalenvenster als keuze-instrument worden toegepast in de (verpleeg)zorg?
  2. Welke narratieve informatie over cliënten moet in de zorg beter ontsloten worden voor professionals, en waarom?
  3. Kan het ontsluiten van narratieve informatie toegepast worden als leer-, ontwikkel- en inspiratiemiddel voor (netwerken van) zorgorganisaties?

Narratieve informatie als aanvulling op cijfers

We meten de kwaliteit van zorg vaak met cijfers. Maar waar staat een 6 of 8 nu eigenlijk voor? 80% van alle data in de zorg wordt narratief geregistreerd. Dit houdt in dat zorgverleners de gegevens in een patiënten- of cliëntendossier vaak in een verhalende vorm noteren.

Voor cliënten, medewerkers en zorgorganisaties is het van belang om de verhalen achter de cijfers te kennen. Wát vond de cliënt dan zo fijn of juist niet? En is dat voor mij als (toekomstige) cliënt of medewerker ook belangrijk? Het verzamelen en toepassen van narratieve informatie in de zorg is een potentiële goudmijn. Maar hoe verbinden we de verhalen aan elkaar? En met welk doel verzamelen we ze?

Het Verhalenvenster als keuzetool voor cliënt en leertool voor zorgorganisatie

Door het programma KIK-V is een hackathon georganiseerd met als opdracht narratieve informatie naast de cijfermatige informatie te plaatsen. Het consortrium, bestaande uit ouderenzorgaanbieder TanteLouise, Royal Haskoning DHV Digital ((data science) en ICATT Interactive Media (structuur en vormgeving), gingen een samenwerking aan en kregen de opdracht hun initiatief ‘het Verhalenvenster’ verder uit te werken. Platform IZO vroeg RoyalHaskoningDHV Digital vervolgens om als verrijking van het verhalenvenster beelden toe te voegen. Teksten én beelden worden verzameld om een zo compleet mogelijk beeld te geven van de zorg rondom een bepaald thema.

Met behulp van de inhoudelijke thema’s uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg onderzochten de drie samenwerkende partijen hoe de ervaringsverhalen met ervaringen van cliënten kunnen worden gebundeld. De verhalen worden verzameld om (toekomstige) cliënten te helpen bij de keuze voor passende zorg. Ook kunnen zorgorganisaties ervan leren. Het verhalenvenster is een webapplicatie waarin de verhalen van de cliënten samengebracht worden met cijfers, kwaliteitsverslagen en inspectierapportages.

Afronding

Het Verhalenvenster wordt momenteel overgedragen vanuit IZO.