IZO

Governance en blockchain in de zorg

Blockchain biedt kansen voor de zorg, maar er is behoefte aan kennis en inzicht hoe blockchain veilig en verantwoord in te zetten. Wat is er nodig om blockchain in de zorg te voorzien van een goede besturing en daarmee het (gezondheids)belang van de burger centraal te stellen en te houden? 


Aanbeveling: inregelen op drie niveaus

Om inzicht te krijgen heeft het Zorginstituut aan Berenschot gevraagd onderzoek te doen naar de noodzakelijke en gewenste opzet, inrichting en besturing van blockchain in de zorg. Het onderzoek wijst uit dat het aan te bevelen is om governance op drie niveaus in te regelen:

  1. Reguliere governance voor het optimaliseren en beheersen van werkende blockchaintoepassingen in de praktijk;
  2. Ontwikkelgovernance voor de processen waarin blockchaintoepassingen worden (door)ontwikkeld;
  3. Stelselgovernance voor de algemene sturing en toezicht op ontwikkeling van blockchain in de zorg op stelselniveau.

Kennis bundelen in collectief

Daarnaast blijkt dat meerwaarde te behalen is door kennis en inzichten rond blockchain in de zorg te bundelen in een gezamenlijk initiatief met stakeholders, bijvoorbeeld in een ‘arena’ of collectief, waarin samen geleerd en gewerkt wordt aan een veilige en verantwoorde toepassing.

Governance op blockchain in de zorg is van belang om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving, bescherming van publieke waarden en risicobeheersing. Dit onderzoek geeft richting aan verantwoorde ontwikkeling en toekomstige toepassing.

Download de eindrapportage en meer documentatie

Onder ‘Meer informatie’ kun je downloaden:

  • het onderzoeksrapport;
  • de infographic 'Kaders voor governance op blockchain in de zorg';
  • de twee presentaties die gehouden zijn bij de publicatie van de rapportage op 13 juni 2019.

Contact
Heb je vragen over de blockchainonderzoek van Zorginstituut Nederland in het algemeen of de rapportages in het bijzonder? Neem dan contact op met Eva Piller.