IZO

Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning

Denktank IZO: verslag en filmpje van de bijeenkomst van 5 juni 2018

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

28 juni 2018 – Mantelzorg zonder (digitale) hindernissen was het thema van de Denktank IZO die Zorginstituut Nederland begin deze maand organiseerde. Het complete verslag van de bijeenkomst is verschenen in een boekje en daarnaast kunt u een korte film over de Denktank bekijken.

Korte film
In de film komen aan het woord: Laurent de Vries (bestuurder bij zorgaanbieder Viattence), Cora Postema (zorgt voor haar man en moeder), Sabine Timmer (beleidsmedewerker Vilans), Arijenne van der Leij (zorgt voor haar zoon met hersenbeschadiging), Walter Popken (beleidsmedewerker CAK) en Annemieke van der Dussen (zorgde voor haar man met dementie).


Verslag Denktank IZO
Het boekje over het verslag van de Denktank IZO van 5 juni 2018 kunt u hieronder bekijken. Ook kunt u het als pdf downloaden onder 'Meer informatie'.

In het verslag staan ook de cartoons die tijdens de bijeenkomst live getekend zijn. Per workshop zijn de inspiratie en nieuwe inzichten beschreven waarmee de IZO-partijen een vervolg kunnen gaan geven aan de opbrengst van de Denktank IZO.


Over de Denktank iZO

Tweemaal per jaar organiseert Zorginstituut Nederland een Denktank IZO, een activiteit van Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO).

Op de Denktank gaan we aan de slag met innovaties in de digitale informatievoorziening. Van detecteren van nieuwe ontwikkelingen, naar denken, naar doen, naar doorleven en doorgeven.

Met elkaar denken we na over de verwachte impact van innovaties op de zorg en ondersteuning.

De Denktank IZO is vooral gericht op informatiemanagers en beleidsmedewerkers bij gemeenten, zorgaanbieders, verzekeraars, patiëntenorganisaties en bestuur- en uitvoeringsorganisaties.


Ook meedoen aan een Denktank IZO?
De volgende Denktank IZO is op donderdag 22 november 2018. Kijk voor meer informatie op www.istandaarden.nl/izo/denktank.