IZO

Platform IZO 

Denktank IZO over inclusieve systemen - ‘Het systeem moet de mens blijven zien’

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

23 november 2018 – In CORPUS Congress Centre vond gisteren de zevende editie van de Denktank IZO plaats. Hoe komen we tot inclusieve systemen, waarin ook de uitzonderingen een plek krijgen? Met die vraag gingen zo’n 150 deelnemers actief aan de slag door met elkaar te denken, doen en de dialoog aan te gaan.

Voor een rijkelijk gevulde zaal – vol kennis, kunde, ideeën en ervaringen van zorgaanbieders, gemeenten, zorgkantoren en patiënten, trapte dagvoorzitter Hans Oosterkamp af.

Informatie-uitwisseling komt neer op geavanceerde systemen en instrumenten. Maar een mens is meer dan een standaardverzameling van gegevens. Iedereen binnenboord houden is in de zorg en ondersteuning een actueel en groeiend probleem.

Mensen die buiten het systeem vallen, kunnen hopeloos verdwalen in de bureaucratie van organisaties en hun informatiestromen. Afwijkende eigenschappen, omstandigheden en situaties vragen om inclusieve systemen voor informatie-uitwisseling in de zorg en ondersteuning.

Sprekers

Wim Eickholt, ex-dakloze, deelde zijn indringende verhaal. Het bleek hoe belangrijk het is dat het systeem de mens moet blijven zien. “Ik ben er nog dankzij de klik en het contact met mijn hulpverleenster.”

Guus van Montfort benadrukte dat systemen moeten inspelen op actuele gebeurtenissen. Zo niet, dan zijn ze gedoemd te mislukken. “Elk stelsel heeft alleen maar betekenis in de mate waarin het bijdraagt aan de ondersteuning van de cliënt in the lead.”

Lunchmatches

Tijdens de lunch ging de informatie-uitwisseling door. Op basis van een vraag die de deelnemers meegaven bij hun aanmelding, werden zij aan elkaar gekoppeld. Hoe richt jij je functie als informatiemanager in de zorg in? Wie kan mij vertellen welke innovatieve IZO-ideeën in opkomst zijn?

Workshops

  • Hoe Janny haar weg (niet) vindt door het zorgaanbod

  • Informatie delen in de praktijk: het sociale wijkteam

  • De klantreis van Annie in de langdurige zorg

  • Online-inzage, voor iedereen?

  • Data-gestuurde signalering als oplossing voor het doolhof in de zorg?

In deze vijf workshops gingen de deelnemers aan de Denktank IZO actief aan de slag om oplossingsrichtingen te verkennen en nieuwe inzichten op te doen om iedereen binnenboord te houden.

Verslag

We kijken terug op een geslaagde editie van de Denktank, met volop inbreng van enthousiaste deelnemers. In de week van 26 november publiceren we het verslag van de Denktank IZO van 22 november, met meer informatie van de sprekers en de opbrengst van de workshops.

Contact

Hebt u vragen over de Denktank IZO? Neem contact op met Zorginstituut Nederland via infoizo@zinl.nl.


Op de Denktank IZO gaan we aan de slag met innovaties in de digitale informatievoorziening. Van detecteren van nieuwe ontwikkelingen, naar denken, naar doen, naar doorleven en doorgeven. Met elkaar denken we na over de verwachte impact van innovaties op de zorg en ondersteuning. 

De Denktank IZO is vooral gericht op informatiemanagers en beleidsmedewerkers bij gemeenten, zorgaanbieders, verzekeraars, patiëntenorganisaties en bestuur en uitvoeringsorganisaties.

De Denktank IZO is een activiteit van Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO). Kijk voor meer informatie op www.istandaarden.nl/izo