IZO

De referentiegroepen voor de 2019-release van iWlz, iWmo en iJw zijn van start gegaan

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

15 maart 2018 – Vorige week hebben de eerste referentiegroepbijeenkomsten voor iWlz 2019 en iWmo en iJw 2019 plaatsgevonden. Dat markeert het begin van de voorbereiding voor drie iStandaarden-releases die in 2019 van kracht worden.

Een waaier aan partijen die bij het iStandaarden-berichtenverkeer betrokken zijn, ontmoetten elkaar op een inspirerende bosrijke locatie in Amersfoort.

Er is een referentiegroepbijeenkomst gehouden voor iWlz 2019 (5 maart) en een bijeenkomst voor iWmo 2019 en iJw 2019 (8 maart).

Positieve reacties van deelnemers
Na afloop van de bijeenkomst voor iWmo en iJw spraken deelnemers zich positief uit.

De vertegenwoordiger van De Jeugd- en Gezinsbeschermers liet weten“De knelpunten zijn echt wel bekend bij ons allemaal. Het wordt steeds duidelijker hoe het gebruikt moet worden en hoe niet. Ik word heel enthousiast van de constructieve sfeer hier.”

De gemeente Tilburg: “Echt iedere deelnemer, van zorginstelling tot softwareleverancier en van branchevereniging tot gemeente en ketenhouders zoals VECOZO en het Inlichtingenbureau, ze waren stuk voor stuk met plezier en passie bezig om iets wat eigenlijk heel saai kan zijn – berichtenstandaarden – te verbeteren.”

Twee kadernotities
Het vertrekpunt voor de toekomstige releases staat in kadernotities. De kadernotitie voor iWlz wordt eind maart gepubliceerd. De kadernotitie van iWmo en iJw 2019, waarmee de Stuurgroep i-Sociaal Domein heeft ingestemd, vindt u onder ‘Meer informatie’ en op de ontwikkelingspagina voor zowel iWmo 2019 als iJw 2019.

Verslag en presentaties
De kadernotities bepaalden het programma van de referentiegroepbijeenkomsten. In de verslagen leest u wat er op de agenda stond, wat dat heeft opgeleverd en welke vervolgafspraken er zijn gemaakt.

Het resultaat van de eerste overlegrondes wordt besproken en verder uitgewerkt voor de tweede referentiegroepbijeenkomsten. In de planning onderaan dit bericht ziet u de tijdstippen van de bijeenkomsten voor zowel iWlz als iWmo en iJw.

Planning voor iStandaarden-releases 2019
Hieronder staat hoe er toegewerkt wordt naar het moment van publicatie van de definitieve specificaties van elk van de drie iStandaarden voor 2019.

 • 15 maart: tweede referentiegroep (iWlz)
 • 20 maart: tweede referentiegroep (iWmo en iJw)
 • april: akkoord van stuurgroepen op functionele inhoud (iWlz / iWmo en iJw)
 • 17 april: eerste technische referentiegroep (iWlz)
 • 19 april: eerste technische referentiegroep (iWmo en iJw)
 • 8 mei: tweede technische referentiegroep (iWlz)
 • 9 mei: tweede technische referentiegroep (iWmo en iJw)
 • eind mei: stuurgroepen geven akkoord op functionele hoofdlijnen (iWlz / iWmo en iJw)
 • eerste week juni: publicatie conceptspecificaties (iWlz / iWmo en iJw)
 • juni: review conceptspecificaties (iWlz / iWmo en iJw)
 • eerste week juli: publicatie definitieve specificaties (iWlz / iWmo en iJw)

Volg de ontwikkeling van de nieuwe releases
Op deze website heeft elke release een pagina waarop de ontwikkeling bijgehouden wordt. Daar is per release actuele informatie en documentatie voor u verzameld, onder andere over deelname aan de technische referentiegroepbijeenkomsten in april en mei.

Contact en vragen
Al uw vragen over de 2019-releases kunt u stellen aan de Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.