IZO

Platform IZO 

CIO’s van zorginstellingen aan de slag met Uitkomstinformatie voor Samen Beslissen

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

26 februari 2018 – Door informatie-uitwisseling in de zorg komen steeds meer en steeds beter bruikbare gegevens over cliënten beschikbaar. Hiermee komt het moment dichterbij waarop ‘statische’ informatie een ‘intelligente’ toepassing kan krijgen, bijvoorbeeld om behandelingen en uitkomsten te duiden en interpreteren.

Deze verschuiving van ‘digitale informatie’ naar ‘digitale intelligentie’ helpt cliënten en medici om betere beslissingen te kunnen nemen. Voor cliënten betekent het dat ze gemakkelijk relevante informatie op kunnen zoeken en dat ze bepalen naar welke spreekkamer ze willen om samen met hun behandelaar een gesprek te voeren over de beste behandeling in hun situatie. Over vijf jaar moet deze nieuwe manier van werken mogelijk zijn voor de aandoeningen die de helft van de ‘ziektelast’ bepalen.

Sleutelrol voor CIO’s
Om deze hogere kwaliteit van zorg te bereiken, voert Zorginstituut Nederland sinds februari 2017 het programma Uitkomstinformatie voor Samen Beslissen uit in opdracht van het ministerie van VWS. Inmiddels verkent het programma tal van mogelijkheden en kansen. Een daarvan richt zich specifiek op CIO’s (Chief Information Officers) van partijen die bij het programma betrokken zijn. CIO’s zijn een belangrijke doelgroep: als eindverantwoordelijke voor het functioneren van alle ict-gerelateerde zaken in een organisatie vervullen zij een sleutelrol.

CIO Platformbijeenkomst op 21 maart
Op woensdag 21 maart 2018 ontmoeten CIO’s van zorginstellingen elkaar in de CIO-Platformbijeenkomst van M&I/Partners, die dit keer geheel in het teken staat van uitkomsttransparantie, Samen Beslissen en data- en kunstmatige intelligentie-toepassingen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Sprekers zijn onder anderen Karel van den Broek, Chief Information Officer van Zorginstituut Nederland. In zijn presentatie gaat hij in op de veranderingen in de zorgprocessen en informatievoorziening van zorginstellingen. Wat is wederzijds nodig om uitkomsttransparantie voor cliënten tot een succes te maken?

Bent of kent u een CIO voor wie deze bijeenkomst bij uitstek geschikt is? Aanmelden voor de CIO-Platformbijeenkomst van woensdag 21 maart is nog mogelijk, zie de aanmeldpagina op mxi.nl.